HISTORIK


Sussi Karlsson har hittat 34 namngivna båtar som klassats som A-slupar.
                   
A-sluparna var i marinens tjänst till runt 1970-1980. I båtologen anges denna fördelning:

  • KA 1 Vaxholm hade 9 st
  • KA 2 Karlskrona 2 st
  • KA 3 Gotland 10 st
  • KA 4 Göteborg 9 st
  • KA 5 Härnösand 2 st

 
Enligt ritningarna skulle A-sluparna användas som inspektionsbåtar för kustbefästningarna. De 6 första benämndes från början Vedettbåt, de var lite större än de vanligaste 17,7-metersbåtarna och hade också trähytt med nedgång till förruffen. Vedettbåtarna klassades senare om till A-slup. Anses av många inte vara riktiga A-slupar.
 
Höken, Alert och Kuriren som var dom första båtarna som byggdes som A-slupar var lite mindre (16,13 x 3,45 m) än den modellen som senare byggdes men linjerna är desamma.
                   
Dom tidiga A-sluparna hade enbart bänkar att sitta på i fören och aktern. Styrhytten var endast en skärmvägg som saknade bakstycke detta framgår tydligt på Ugglans ritningar. En annan tidig detalj är att avbärarlisten eller ”sudbandet” är delat som på Höken, Ugglan och Stabbfjärd som är de äldsta kvarvarande A-sluparna. Stålnabb, som liksom Ugglan och Stabbfjärd är byggd 1939, är troligtvis en sen 39a eftersom avbärarlisten är obruten. Ventilerna i skrovsidan för över skiljer sig i placering, desitter lägre förut och högre upp.

Senare modeller byggdes med 8 kojplatser, pentry och toalett i förruffen samt två kojer i akterruffen av lite högre klass för befälen. Skrovet förändrades också. Kölen blev rak och avslutades med en skädda under propellern. Den vassa fören blev rundad upp mot däck.  Maskinrummet innehöll förutom motor också en arbetsbänk och en gutjärnskamin till värmen ombord.
                   
Då A-sluparna tjänat ut som kronbåtar såldes eller skänktes de flesta till föreningar med marin verksamhet till exempel sjövärnskåren, sjöscouterna, dykklubbar och liknande. Några av båtarna såldes även till marinens egen personal för att bli fritidsbåtar. Tyvärr lär några båtar gått förlorade efter att marinen haft dem som skjutmål.
 
Från början utrustades A-sluparna med tändkulemotorer. Ugglan och Snappopp var ritade med en Ellwe högkompresionsmotor. Örnen hade kvar sin Bolinder W7 med 4 cylindrar då hon köptes av nuvarande ägare. Många av dessa motorer byttes senare ut mot modernare dieselmotorer. De flesta har fått in Volvomotorer i maskinrummet men det förekommer även Scaniamotorer i båtarna.
 
Enligt ritningarna skulle allt material inom 1 meter från kompassen vara av icke magnetiskt material för att undvika störningar av kompassen. Så det är mässing i originalhytten. På ritningarna står också att allt järnmaterial skall galvas. Flera av båtarna hade också extra förstärkt fördäck så att en kulspruta kunde monteras där.
 
Skroven är ganska täta mellan spanten och byggdes i relativt tunn plåt som först kapades till och skruvades ihop på spanten för att fixa till passformen. Varpå hela båten monterades isär för att varmgalvaniseras och sedan kallnitas ihop för att inte förstöra galven. Detta torde ha bidragit till att så pass många båtar fortfarande är sjövärdiga efter alla dessa år.
 
På originalbåtarna kunde manskapshytt och maskinrum endast nås via luckor på däck. Befälshyttens ingång var via sittbrunnen i aktern (gäller ej vedettbåtarna).
 
Flera av båtarna byggdes om mer eller mindre av marinen för att fungera bättre i ”vår moderna tid”. De kunde till exempel få större gumminfattade fönster på styrhytten, flybridge, större täckning av akterdäck för att skapa bättre innerutrymmen eller en kombination av dessa ombyggnader.

De sista åren användes flera av båtarna som dykbåtar och utbildning i navigation. De privata har i många fall byggts om med större hytt ovan däck och tillträde till hela båten inifrån för att kunna fungera bra som fritids- eller bobåt.
 
De A-slupar som ser ut att vara helt orörda i originalutförande är Stålnabb och Djärv.
 
Stålnabb är ombyggd under däck samt har fått bogpropeller.
 
MunterMosesHändigStabbfjärdTrygg och Östan har mindre ombyggnader såsom större fönster, flybridge, eller större akterhytt alternativt kombinationer av ovanstående utförda av marinen.
 
Dom övriga kvarvarande A-sluparna har större ombyggnader.
 
A-sluparna är populära fritidsbåtar med vackra skrov och mycket god driftsekonomi (ca 1 liter/distans) så länge man gasar med förstånd.