RÖSTER FRÅN FÖRR


Här återger vi berättelser från de som tjänstgjort ombord på A-slupar då dessa var i aktivt militärt bruk. Se de individuella berättelserna i menyn ovan.