FÄRDIG


Färdig köptes 1975 av Lennard Öström och Bosse Furén. Dessa herrar var också med och grundade föreningen Äventyret på Gålö som bedrev marinorienterad ungdomsverksamhet med A-sluparna och ett antal mindre jollar. Färdig ägs idag helt av Lennard Öström.

Färdig tjänstgjorde som proviant- och följebåt vid Sjövärnskåren Dalarö Skans i många år, men tillhörde Ekipaget på Muskö.

Då Lennard Öström & Bosse Furén köpte båten följde det med ett löfte, att den även framgent skulle serva Dalarö Skans.
 
Hemmahamn: Gålö
Ägare: Lennard Öström
Byggnadsår: 1946 Bröderna Larssons mekaniska i Kristinehamn
Längd överallt: 17,7 m (59 fot)
Största bredd: 3,7 m
Största djupgående: 1,6 m
Deplacement: 20 ton
Motor: Volvo Penta MD 70
Marschfart: ca 8 knop


Utrustad med tvåcylindrig hjälpmaskin för 230 V ombord
Glembringkamin med centralvärme

Foto: Sussi Karlsson
Foto: Sussi Karlsson