Färdig möter ubåt


Kjelle (tidigare ägare till Orädd) talade om för mig att han gjorde sin värnplikt på 60-talet och låg på A-slupen Färdig som gick runt Horsfjädern med förnödenheter och soldater. Ett lite annorlunda missöde inträffade Färdig under denna tid. De hade missat det där med att tanka med motorstopp som följd. När en av ubåtarna kom för att bistå kom de lite för nära varandra och vingen som sitter på ubåtens torn rev upp ett hål i Färdigs dörr till styrhytten, berättar Kjelle.


/ Sussi