OM SIDAN


Jag som är redaktör för A-slupsidan heter Tomas Blom. Syftet är att samla och tillgängliggöra information om de A-slupar som funnits i Sverige. Jag tar tacksamt emot information och fakta med koppling till A-slupar.

Sidan flyttades 2020-08-06 till domänen A-slup.se. All information som då flyttades med har samlats in av Sussi Karlsson under många år.