Lista över A-slupar


A-sluparnas tillverkningsort och -årtal


Eftersom det förekommer en del osäkra och motstridiga uppgifter om A-sluparna har trovärdigheten i dem klassats på följande sätt.
 
Tillverkningsdokument = Säkert = notering TD
Ägaruppgifter = Troligt = notering ÄU
Personlig kontakt = notering PK
 
Att få personlig kontakt med de som var med och brukade A-sluparna har också hög trovärdighet och Sussi Karlsson har försökt komma ihåg att ange varifrån uppgifterna kommer. I båtologen finns det 2 olika listor på var A-sluparna är byggda och hon har använt den listan som hade sjösättningsåren med. Dom 6 första båtarna kallades från början Vb (Vedettbåt) och klassades senare om till A-slupar. Från 1934 till 1947 byggdes de 28 ”riktiga A-sluparna”.  Av dessa 28 fanns det 20 stycken kvar i januari 2009.
 
Moses byggdes på Furusunds varv 1942 under stort hemlighetsmakeri för attackdykare och fanns inte med på några officiella papper. Moses ritningar har under lång tid varit hemligstämplade. Uppgifterna lämnades muntligt av Moses ägare som har en gedigen bakgrund i försvarets marina verksamhet.
 
Som det framgår av bilder och text finns det fler A-slupar kvar som överlevt den militära tiden än de som är markerade men Sussi Karlsson har inte kunnat utröna vilka de var från början eller om namnen är de ursprungliga. Det har heller inte gått att fastställa var de finns idag.
 
Den här sidan uppdateras löpande då kompletterande uppgifter kommer redaktionen tillhanda.
 
ÄU = Ägaruppgifter på var och när båten är byggd hålls för att vara mest riktiga och uppdateras i listan så snart de kunnat verifieras antingen i kontakt med ägaren eller i översända dokument.

Övriga uppgifter hämtade från Curt S Ohlssons artikel i Båtologen nr 3 2004. Curts lista anger sjösättningsår.


Lista på båtar som klassats som A-slup


Sussi Karlsson har totalt hittat 34 namn som militären använde på A-slupar.
 
Av de 28 som byggdes som A-slup och ej varit klassade som något annat byggda 1934-1947 har hon hittat totalt 22 stycken som överlevt Försvarsmakten.

De med kursiv stil överlevde försvaret och har försvunnit senare.

De som är i fet stil vet Sussi fanns kvar 2009.

Övriga i lite finare stil är än så länge oklara.

1931 - Vb 71 Asköfjärd - Ekensberg varv NR 162      
1932 - Vb 72 Baggensfjärd - Ekensberg varv NR 163
1932 - Vb 73 Nämdöfjärd - Ekensberg varv NR 164
1933 - Vb 74 Kanholmsfjärd (skjutmål) - Götaverken NR 471 - PK
1933 - Vb 75 Lindöfjärd - Ligger i Väddö kanal. Götaverken NR 472 ÄU PK. Heter idag Biscaya.
1933 - Vb 76 Edöfjärd. Idag ombygd till oigenkännlighet. Götaverken NR 473
1934 - Höken - Ligger på Värmdö - Ekensberg varv ÄU PK
1934 - Alert - Ekensberg varv
1934 - Kuriren - Ekensberg varv
1939 - Ugglan, systerbåt till Snappopp - Ligger i Hägersten - Kalmar varv - ÄU PK TD
1939 - Stabbfjärd - Upphuggen på Muskö - Kalmar varv ÄU PK
1939 - Snappopp, systerbåt till Ugglan - Kalmar varv
1939 - Stormarn, ligger i Horndal- Kalmar varv ÄU PK
1939 - Stålnabb - Ligger i Göteborg - Kalmar varv NR 325 - ÄU PK
1940 - Örnen - Ligger i Hjälmaren - Kalmar varv NR 331 - ÄU PK TD
1940 - Vaksam - Kalmar varv - ÄU
1940 - Hurtig- Ligger i Slagsta - Kalmar varv NR 335 - ÄU PK TD
1941 - Orädd - Ligger i Slagsta - Kalmar varv NR 334 - ÄU PK TD
1942 - Moses - Ligger på Gålö - Fårösunds varv - ÄU PK
1942 - Härdig, idag M/S Slug - Ligger i Djursholm - Kalmar varv ÄU PK
1942 - Händig - Kristinehamn - Kalmar varv - ÄU PK
1942 - Nordan - Ligger i Bergen Norge - Kalmar varv nr 338 ÄU PK TD
1942 - Gripen - Kalmar varv
1944 - Munter - Ligger i Forsvik - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK
1945 - Ärlig - Ligger utanför Linköping - Hammarbyverken ÄU PK
1946 - Färdig - Ligger på Gålö PK ÄU
1946 - Dristig - Ligger i Dalsland - Hammarbyverken ÄU PK
1946 - Modig - Ligger i Vadstena - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK
1946 - Östan - Ligger på Skeppsholmen Sthlm. - Hammarbyverken ÄU PK
1946 - Rådig - Hammarbyverken
1946 - Tapper - Låg till salu i Arboga för ett par år sedan Br Larssons mekaniska - ÄU PK
1947 - Djärv - Ligger i Karlskrona - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU
1947 - Villig - Ligger i Flaxenvik - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK
1947 - Trygg - Ligger på Gålö - Br Larssons Varv & Mek Verkstad ÄU PK


Följande A-slupar borde in på listan då de med all sannolikhet finns kvar. Men jag vet inte var dom finns eller vem som äger dom. Jag har inte heller säkra uppgifter på rätt namn och tillverkningsår.

Skrovet som ligger på Färingsö måste vara en av de 3 första eftersom att linjerna är rätt och hon har längden av en vedettbåt.

Tapper som Värmdö Sjöscoutkår sålt ca 1990. Tapper lever i alla fall vidare på deras kårflagga.


Den A-slupen som ligger till salu i Falun ska vara byggd på Kalmar varv 1941 - ÄU PK. Med ledning av hur ventilerna är placerade i förskeppet så är båtens ursprungsnamn troligtvis Snappopp eller Stormarn. Bilderna på Blocket visar att det är en tidig modell.